24 дек 2018

Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər

4:11
7 КОММЕНТАРИЕВ
Ruslan Ruslan
Ruslan Ruslan
Incesenet,idman,kriminal - politikadan kenardi.
ILHAM MM
ILHAM MM
zara bakiya sikdirmeye gelmiwdi,bilmek isteyirem sex de politikadan uxaqdi,yoxsa eksine?
Сабир Алиев
Сабир Алиев
Xanım düz deyənlər hamısı zındandadı sizdə hazırlaşsn Yalançı Aazərbaycan Partiyasından gəlıb biqeyrətlər sənidə aparacaqlar
Сабир Алиев
Сабир Алиев
indiki biqeyretler
Vasif Cahangirli
Vasif Cahangirli
Bla bla bla
фазиль гурбанов
фазиль гурбанов
Чунки гейпе петух назирлер вар, биринин арвады ермени, курекени ермени анасы ермени, не истийирсиз бес, не гедер ки Азербайджанда темиз Азербайджанлы ганы назир депутат олмайачаг бунлар беле едечек , эмин де есл Азербайджанлы олсайды беле етмезди, нейине лазымды онун ермениди неди пул олсун, хер гун шехид веририк, бунларда ермени гейпесинин габагында ойнайыр, орда ойнайанларын хеч бириси шехид вермейиблер, президент де йахшы олсайды беле йола вермезди , карабахда сатылыб , сатылан несе гери гайтарылмыр, нейнирем беле ветени мен, чох йалтахлансын миллет, ермени гелиб хеле бир командовать елейечек евимизде, чырых йыхымыды йухарда отуранларын хамысы,
фазиль гурбанов
фазиль гурбанов
Валлах дуз дейир ханым, халал олсун, ермениден горхаг бизик, нече истейирлер минирлер бизи, биз исе ильхамла ирели дейиб готе гиририк, айылын ай миллет, чохларымызын евинде корпе бала вар, онда горечейик ки о корпе бала да бойуйуб шехид веририк, амма назир депутат чырыхы кеф горур, ермени концерт веренде о демекди шехид гебрине тупурмек бир шейди , бля хирсимден нече йанырам,

Раскадровка

Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər
Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər Видео: Emin Ağalarov Leyla Əliyeva Haqqında Sərt sözlər